Genom att använda cookies och användaruppgifter på våra hemsidor hoppas vi kunna utveckla våra tjänster i enlighet med dina och våra övriga sidbesökares önskemål.

Cookies

En cookie är en liten textfil som sparas på användarens hårddisk när användaren besöker hemsidan med sin webbläsare. Kakan innehåller en unik identifikationskod med vars hjälp användarens dator går att identifiera. Webbplatsen kan använda sig av de sparade uppgifterna i samband med att användaren rör sig mellan de olika sidorna eller återvänder till webbplatsen på nytt.

Analys av användaruppgifterna

Uppgifter som samlats in med hjälp av kakor används för att analysera användbarheten och användningen av sidorna samt till att förbättra säkerheten, analysera besökarflöden och utveckla tjänsten som sådan. Uppgifterna kan även användas till riktad marknadsföring, reklam och innehållsproduktion inom ramen för tjänsten samt mätning och optimering av olika slags marknadsföringsåtgärder. Kakor från Scandings marknadsföringssamarbetspartners möjliggör riktad marknadsföring samt mätning av marknadsföringens effektivitet även på webbplatser som ägs av andra företag som ingår i marknadsföringssamarbetet, det så kallade affiliatenätverket.

Vi lagrar följande uppgifter om användarna:

IP-adress, webbläsare, operativsystem, ingångs- och utgångssidor, tjänsteleverantör, datum och tid. En användare kan inte identifieras enbart med hjälp av kakorna, såvida inte användaren frivilligt lämnar ifrån sig sina uppgifter genom att exempelvis mata in namn, e-postadress, hem- eller arbetsplatsadress eller telefonnummer på hemsidan.
Webbplatsen kan exempelvis inte fastställa användarens e-postadress, om användaren inte självmant uppgivit denna. Webbplatsen kan heller inte komma åt övriga uppgifter på användarens dator.

Administration av kakorna

G rundinställningen i de flesta webbläsare är antagligen att acceptera att ta emot kakor. Kakan kan lagras på användarens dator permanent eller raderas efter att användningen av tjänsten upphört. Användaren kan välja att godkänna användningen av kakor eller blockera funktionen i webbläsarens inställningar.
Att godkänna kakor är inte en förutsättning för att använda webbplatsen men det möjliggör en bättre användarupplevelse. Om kakor tas bort eller blockeras fungerar webbplatsen eventuellt inte på förväntat sätt.

Vi respekterar användarnas integritet och förbinder oss att behandla personuppgifter på ett sakligt, säkert och konfidentiellt sätt.

Cookiebot