Ett nytt slags tänk i återvinningen.

Scanding levererar återvinningslösningar och -utrustning inom Sverige och Finland.
Istället för att sälja utrustningen på traditionellt vis har vi som utgångspunkt att erbjuda en helhetstjänst, som inte bara inkluderar leveransen av en optimerad och lokalanpassad återvinningsutrustning, utan även innehåller ett underhållsavtal samt möjlighet till finansiering. På detta sätt får du som kund tillgång till en servicelösning med fast månadskostnad för din returåtervinning. Utrustningen hålls i skick och up-to-date. Dessutom sparar du tid när servicen sköts av en enda samarbetspartner istället för flera aktörer.

scanding kierratystunnus

Vi kartlägger, dimensionerar, levererar.

Vi producerar heltäckande returåtervinningstjänster åt våra kunder – vi kartlägger materialflödena, planerar och levererar de tekniska lösningarna och skräddarsyr dem i rätt dimensioner efter de rådande förutsättningarna och behoven. Vi tar dessutom ansvaret för att återvinningen fungerar. Vi lägger upp en välfungerande och praktisk lösning med hjälp av våra egna och våra samarbetspartners produkter.

Utöver det breda produktsortimentet är den utmärkta serviceupplevelsen en av Scandings styrkor. Den består av ett brett helhetsutbud av återvinningslösningar, snabba svarstider samt en pålitlig kundservice i alla verksamhetsfaser. Över tjugo års erfarenhet av detaljhandelns returautomatlösningar har gjort oss till en pålitlig partner som vet och känner till kundernas återvinningsutmaningar. Vårt långa samarbete med leverantörer av kvalitetsutrustning utgör ytterligare en garanti för säkra och kostnadseffektiva lösningar till olika slags behov.

Våra samarbetspartners hör till de främsta i Europa.

Vi har samarbetat med de mest framstående apparaturtillverkarna i Europa i över 20 år. Vi har installerat drygt 1000 anläggningar. Vi samarbetar med returautomatleverantören Diebold Nixdorf, balpresstillverkaren HSM och avfallspresstillverkaren Pöttinger.

Ett unikt servicekoncept anpassat efter dina behov.

Partnerskapets fördelar.

Normalt delas ansvaret för detaljhandelns återvinning av flera olika leverantörer. Det innebär att lokalerna besöks av personal från flera olika företag. Det stjäl tid från handlaren och innebär också en säkerhetsrisk. Ett helhetspartnerskap med Scanding ger dig tillgång till returautomater med tillhörande underhållstjänster såsom installation, reparationer, ändringar och årsservice från en och samma leverantör.

Scandings återvinningslösningar och de därtill avsedda lokalerna planeras, precis som underhållet av anläggningen, med avsikt att stödja verksamheten som helhet. Att på detta sätt ha tillgång till en enda samarbetspartner, som känner återvinningsprocesserna i din affär som sina egna fickor, är en garanti för bästa möjliga funktionalitet, säkerhet och förutsebarhet. Ett helhetspartnerskap med oss spar tid och kostnader samt ökar säkerheten och effektiviteten i din återvinning.

Vår verksamhetsmodell ger dig alla fördelar det innebär att ha en enda samarbetspartner.

Kartläggning

Vi undersöker utrymmena och volymerna inom verksamheten. Vi tänker över behoven på plats ur användarens synvinkel.

Planering

Vi tar fram den lösning som bäst stöder behoven inom verksamheten,
både vad gäller anläggningen och underhållet.

Montering

Vi tar fram den lösning som bäst stöder behoven inom verksamheten, både vad gäller anläggningen och underhållet.

Underhåll

Vi håller koll på anläggningen på distans.
Vi strävar efter att vara förekommande när det gäller servicen för att undvika funktionsavbrott. Vi sköter all nödvändig
service vid ett och samma tillfälle.