Från avfall till råvara.

Enligt EU:s senaste avfallsdirektiv ska medlemsländerna verka för att öka avfallsåtervinningen. År 2020 ska hälften av hushållens pappers-, metall-, plast och glasavfall återvinnas. När avfallet väl skapats, är återvinning oftast det bästa alternativet. Då kan materialet användas på nytt, vilket är effektivare än att förbränna det till energi eller lägga det på deponi.

Merparten av plastavfallet som ska återvinnas som material kommer från industri- och butiksbranschen samt från insamlingen av pantförsedda PET-flaskor. Dessutom skedde det på våren 2016 en betydande förändring vad gäller insamlingen av plastförpackningar. En effektiv återvinning av avfallet utgör grunden för framtidens kretsloppsekonomi. Genom återvinning förbättras materialeffektiviteten, vilket spar värdefulla naturresurser. Konceptet om hållbar utveckling och aktiv återvinning kommer att beröra flera olika branscher i en större utsträckning framöver. Utvecklingen av metoderna för återvinning rör sig i riktning mot allt mer utmanande lösningar.

En effektiv återvinning av avfallet utgör grunden för framtidens kretsloppsekonomi. Genom återvinning förbättras materialeffektiviteten, vilket spar värdefulla naturresurser. Konceptet om hållbar utveckling och aktiv återvinning kommer att beröra flera olika branscher i en större utsträckning framöver. Utvecklingen av metoderna för återvinning rör sig i riktning mot allt mer utmanande lösningar.

0

Antalet returnerade
burkar per person
i år i Sverige

0

Ton pappersförpackningar
samlades in för
materialåtervinning

0%

Utgörs av
olika förpackningar

0

Återvinner vi hälften
av allt hushållsavfall
som uppkommer