Bra underhåll förlänger anläggningens livslängd.

Som Scandings serviceavtalskund får du möjlighet att använda vår lösning för fjärrövervakning av anläggningen. Du kan övervaka hela anläggningen via nätet. Tack vare fjärrövervakningen kan vi förutsäga underhållsbehoven innan anläggningen slutar fungera helt. Till exempel betydelsen av fungerande returautomater när det gäller kundnöjdheten är välkänd för varje handlare. Vi vill därför säkra att automaten fungerar, både under toppar med hög belastning och däremellan.

Vår servicetjänst har garanterat snabba svarstider och utför återkommande årlig service utan någon separat begäran. I samband med servicebesöket gör vi en noggrann genomgång av anläggningen.

Underhåll

Vi underhåller balpressar, avfallspressar och returautomater till ett månads- eller engångspris. Vårt underhållsavtal med månadspris inkluderar alla tjänster ni behöver.
Fråga så berättar vi mer!

Fjärrdiagnostik

Vi fjärrövervakar våra kunders anläggningar. Vi reagerar förekommande på eventuella förändringar som påverkar funktionen och undviker därigenom onödiga avbrott.

Helpdesk

I händelse av problem når kunden oss på följande telefonnummer: + 46 76 112 1411
vardagar 8 – 20 och lördag 10 – 16