De bästa återvinningslösningarna inom vår bransch.
Som gjorda för dig.

Scanding har som utgångspunkt att leverera de bästa återvinningslösningarna inom branschen till sina kunder. Lösningarna bygget på utrustning av bästa kvalitet i kombination med professionell planering, som tar hänsyn till affärens layout och volymer.

Kumppanuus ratkaisu

En viktig komponent i leveransen av systemet för returautomater är en korrekt dimensionering av de bakomliggande sorteringslinjerna. Våra lösningar gör det dessutom möjligt att till exempel placera returautomaten så, att höjden passar även rörelsehindrade, barn och kortvuxna personer.

Våra lösningar är utvecklade för att vara hållbara och hjälpa dig som kund att enkelt hålla snyggt i arbetsmiljön. De är enkla att hålla rent, ergonomiska samt minimerar antalet avfallshämtningar, vilket inte bara drar ner på kostnaderna utan även minskar miljöbelastningen från transporterna.

Läs mer om våra produkter:

Returautomater
Avfallpressar
Balpressar